Báo giá Liền Kề khu đô thị Thanh Hà - A

Thứ hai - 28/05/2018 14:44

BẢNG BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ A
CẬP NHẬT NGÀY 28/05/2018 

TT Thửa Liền kề Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Giá bán đã có VAT
 (Triệu/m2/ô)
1 A1.2 1 4 96,97 Tây Bắc 17,5m 29,7
2 A1.2 1 7 143 góc Đông Bắc 17,5m 33,5
3 A1.2 1 1x 100 Đông Bắc 14m 29
4 A1.2 2 x 100 Đông Bắc 17m TT
5 A1.2 2 1 102 góc Đông Bắc vườn hoa 14m TT
6 A1.2 2 10 107,5 Đông Nam ô góc 17m 44
7 A1.2 2 21 100 Tây Nam 14m 27
8 A1.2 2 24 100 Tây Nam 14m 27,5
9 A1.2 2 25 100 Tây Nam ô góc vườn hoa 14m 29,5
10 A1.2 3 1 100 góc Tây Bắc 17m 39
11 A1.2 3 11 100 Tây Nam 14m 27,8
12 A1.2 3 14 100 Tây Nam ô góc 14m TT
13 A1.2 4 1 102 Tây Bắc vườn hoa 17m TT
14 A1.2 4 x 100 Đông Bắc 17m 32,5
15 A1.2 5 13 84,63 Tây Bắc 17m 36,5
16 A1.2 5 18 100 Đông Nam 14m TT
17 A1.2 5 20 100 Đông Nam 14m 28,5
18 A1.2 6 3 100 Tây Bắc 14m 27,5
19 A1.2 6 6 100 Tây Bắc 14m 28
20 A1.2 6 1x 102 Đông Nam 14m TT
21 A1.2 7 x 100 Tây Bắc 14m TT
22 A1.2 7 2x 102 góc Tây Bắc vườn hoa 14m TT
23 A1.2 8 4 100 Đông Bắc 14m TT
24 A1.2 8 1x 77,92 Đồng 17m TT
25 A1.2 8 32 100 Đông Nam 14m TT
26 A1.2 9 1x 95 Đông Bắc 14m TT
27 A1.2 10 1 96,9 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 36,5
28 A1.2 11 9 91,5 Đông Nam ô góc 17m 49
29 A1.2 11 11 80 Đông Nam 17m TT
30 A1.2 11 12 80 Đông Nam 17m TT
31 A1.2 14 16 96,64 Nam 25m TT
32 A1.2 14 2x 95 Tây Nam 14m 27,5
33 A1.2 14 22 95 Tây Nam 14m 28
34 A1.2 14 25 95 Tây Nam 14m TT
35 A1.2 15 8 152,05 góc Đông Bắc 25m 62
36 A1.2 16 12 87,76 Đông Nam 25m 50
37 A1.2 17 10 111,25 Đông Nam 25m 50
38 A1.2 18 1 214,75 góc Đông Bắc 25m 46
39 A1.2 18 3 121,7 Đông Nam 25m 55
40 A1.2 19 4 100 Đông Bắc 17,5m 33
41 A1.2 20 4 105 Đông Nam 17,5m 34,5
42 A1.2 20 5 105 Đông Nam 17,5m TT
43 A1.2 22 x 129,51 Tây Bắc 17,5m 29,2
44 A1.2 22 13 127,36 góc Tây Nam vườn hoa 14m 32
45 A1.2 22 14 116,19 Tây Nam 14m 34,5
46 A1.2 22 16 93,6 Tây Nam 14m 34,5
47 A1.2 22 17 97,42 Tây Nam 14m 34,5
48 A1.2 23 2 - Tây Nam ô góc 17m TT
49 A1.2 23 5 125 Đông Bắc 14m 26,5
50 A1.2 23 9 125 Đông Bắc 14m 27
51              
52 A2.3 1 x 100 Bắc 25m TT
53 A2.3 1 11 100 Bắc 25m TT
54 A2.3 1 21 100 Nam 14m 27,8
55 A2.3 1 24 100 Nam lô góc 17m TT
56              
57 A2.3 2 x 100 Bắc 25m TT
58 A2.3 2 x 100 Bắc 25m TT
59 A2.3 2 30 100 Tây 14m TT
60 A2.3 2 3x 100 Nam 14m TT
61 A2.3 2 38 100 Nam 14m TT
62 A2.3 3 23 100 Nam 17m TT
63 A2.3 3 31 100 Bắc 14m TT
64 A2.3 3 32 100 Bắc 14m 25,5
65 A2.3 3 36 100 Bắc 14m 26
66 A2.3 3 37 100 Bắc 14m 25
67              
68 A2.3 4 1 100 Tây Bắc ô góc 17m TT
69 A2.3 4 x 100 Bắc 14m 26,2
70 A2.3 4 12 100 Bắc vườn hoa 14m 29,5
71 A2.3 4 23 100 Nam 17m TT
72              
73 A2.3 5 3 100 Bắc 17m TT
74 A2.3 5 24 100 Ô góc Nam 17m 38
75              
76 A2.3 6 4 100 Bắc 17m TT
77 A2.3 6 10 100 Bắc 17m TT
78 A2.3 6 13 100 Đông 50m TT
79 A2.3 6 17 100 Đông 50m TT
80 A2.3 6 21 167 Đông 50m TT
81 A2.3 6 34 154,5 Tây ô góc 14m TT
82 A2.3 6 38 100 Nam 14m 24,7
83 A2.3 6 40 100 Nam 14m 23
84              
85 A2.3 7 x 100 Đông 50m TT
86 A2.3 7 22 100 Nam 20,5m TT
87 A2.3 7 35 100 Bắc 14m TT
88 A2.3 7 36 100 Bắc 14m TT
89 A2.3 7 4x 100 Tây 14m TT
90 A2.3 7 44 100 Tây 14m 24,2
91 A2.3 7 4x 100 Tây 14m TT
92              
93 A2.3 8 2 100 Bắc 14m 26
94 A2.3 8 x 100 Bắc 14m 26
95 A2.3 8 1x 100 Bắc 14m TT
96 A2.3 8 15 100 Nam 20,5m TT
97 A2.3 8 24 100 Nam ô góc 20,5m TT
98              
99 A2.4 1 1 93,5 Bắc 25m TT
100 A2.4 1 2 102 Bắc 25m TT
101 A2.4 1 3 102 Bắc 25m TT
102 A2.4 1 4 100 Bắc 25m TT
103 A2.4 2 1 119,85 Đông 17m 22,5
104 A2.4 2 3 117,5 Đông 17m 22,2
105 A2.4 2 8 117,5 Đông 17m TT
106 A2.4 2 10 117,5 Đông 17m 22
107 A2.4 2 1x 117,5 Đông 17m 20,5
108 A2.4 3 5 117,5 Đông 17m TT
109 A2.4 3 x 117,5 Đông 17m 19,5
110 A2.4 3 10 117,5 Đông 17m 20
111 A2.4 4 1 119,85 góc Đông vườn hoa 17m 21,2
112 A2.4 5 5 117,5 Đông 17m 19
113 A2.4 5 10 117,5 Đông 17m 20
114 A2.4 5 18 117,5 Đông 17m 20,6
115 A2.4 5 19 117,5 Đông 17m TT
116 A2.4 6 7 78,96 góc Đông Nam 20,5m 37
117 A2.4 6 8 91,4 Nam 20,5m 25,5
118 A2.4 6 9 91,4 Nam 20,5m 25,5
119 A2.4 7 20 100 Nam 14m TT
120 A2.4 7 29 75 Tây 14m 32
121 A2.4 8 3 100 Bắc 25m TT
122 A2.4 8 23 102 góc Đông vườn hoa 25m TT
123 A2.4 8 26 100 Tây 14m TT
124 A2.4 8 28 100 Tây 14m TT
125 A2.4 9 1x 100 Đông 25m TT
126 A2.4 9 24 102 Bắc góc vườn hoa 14m 24,5
127 A2.4 9 25 100 Bắc 14m 22,5
128 A2.4 9 28 100 Bắc 14m 21,5
129 A2.4 9 32 100 Tây 14m 22
130 A2.4 10 2 100 Bắc 14m 21,5
131 A2.4 10 4 100 Bắc 14m TT
132 A2.4 10 7 100 Bắc 14m 22,7
133 A2.4 10 9 100 Bắc 14m 22
134 A2.4 10 11 100 Bắc 14m 22,5
135 A2.4 10 14 102 Nam Góc vườn hoa 17m TT
136 A2.4 10 17 100 Nam 17m 26
137 A2.4 10 23 100 Nam 17m 26
138 A2.4 10 2x 75 Tây 17m 29
139 A2.4 10 30 75 Tây 17m TT
140 A2.4 11 10 100 Bắc 17m 25,5
141 A2.4 11 15 100 Nam 14m 22
142 A2.4 11 22 100 Nam 14m TT
143 A2.4 11 24 100 Nam 14m TT
144 A2.4 11 26 100 Góc Nam 17m TT
145 A2.4 12 1 102 Bắc góc vườn hoa 17m 28,5
146 A2.4 12 6 89,5 Đông ô góc 25m TT
147 A2.4 12 17 100 Tây 14m 21,5
148 A2.4 12 14 100 Đông 25m TT
149 A2.4 13 4 100 Tây 17m 22,6
150 A2.4 13 7 100 Tây 17m 22
151 A2.4 15 5 100 Tây 17m 22,5
152 A2.4 17 1 102 góc Đông vườn hoa 25m TT
153 A2.4 17 16 102 Đông góc vườn hoa 25m 40
154 A2.4 17 17 89 Góc Tây Nam 14m 26
155 A2.4 17 18 100 Tây 14m TT
156 A2.4 17 19 100 Tây 14m 21,4
157 A2.4 17 21 100 Tây 14m 22
158 A2.4 17 23 100 Tây 14m 21
159 A2.4 17 24 138,7 Tây 14m 20,5
160 A2.4 17 27 100 Tây 14m 20,5
161 A2.4 17 29 100 Tây 14m 21,6
162 A2.4 17 30 100 Tây 14m 21,6
163 A2.4 17 31 100 Tây 14m 22
164 A2.4 18 1 102 Bắc góc VH 17m TT
165 A2.4 18 6 100 Đông 25m 36
166 A2.4 18 10 89,56 góc Đông Nam 20.5m TT
167 A2.4 18 18 100 Bắc 14m TT
168 A2.4 18 19 100 Bắc 14m TT
169 A2.4 19 3 100 Bắc 14m TT
170 A2.4 19 7 100 Bắc 14m TT
171 A2.4 19 13 102 góc Nam vườn hoa 20,5m TT
172 A2.4 19 1x 100 Nam 20,5m TT
173 A2.4 19 25 100 Tây 17m TT
174 A2.4 19 26 100 Tây 17m TT
175 A2.4 19 29 100 Tây 17m TT
176              
177 A2.7 1 14 90 Đông Nam 14m TT
178 A2.7 2 1 113,3 Góc Tây Nam 25m TT
179 A2.7 2 2 90 Tây Nam 25m TT
180 A2.7 2 11 90 Đông Nam 14m TT
181 A2.7 3 13 90 góc Tây Nam vườn hoa 25m TT
182 A2.7 3 15 90 Tây Nam 25m TT
183 A2.7 4 11 80 Đông Nam 14m 29
184 A2.7 5 9 90 Đông Bắc 14m TT
185 A2.7 5 18 90 Tây Nam vườn hoa 25m TT
186 A2.7 6 2 90 Đông Bắc 14m TT
187 A2.7 6 4 90 Đông Bắc 14m TT
188 A2.7 7 1 113,3 Góc Tây Nam 14m 31,5
189 A2.7 7 14 113,3 Góc Đông Nam 14m 32
190 A2.7 8 x 85 Đông Bắc 14m TT
191 A2.7 10 22 113,5 Tây Bắc ô góc 14m TT
192              
193 A3.1 1 5 100 Bắc 60m TT
194 A3.1 1 9 100 Bắc 60m 38,5
195 A3.1 1 10 100 Bắc 60m TT
196 A3.1 1 2x 100 Bắc 60m TT
197 A3.1 1 2x 100 Bắc 60m TT
198 A3.1 1 43 106,5 Nam ô góc 14m TT
199 A3.1 1 52A 100 Đông 14m TT
200 A3.1 1 54 100 Đông 14m TT
201 A3.1 1 58 100 Đông 14m TT
202 A3.1 1 59 100 Đông 14m TT
203 A3.1 1 67 100 Tây ô góc 14m TT
204 A3.1 1 76 100 Đông 14m TT
205 A3.1 1 78 100 Đông 14m TT
206 A3.1 1 102 119,47 Bắc ô góc 50m TT
 
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn